english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Možnost navýšení podpory OPŽP v prioritní ose 1

13.04.2016 - O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera.

Dovolujeme si upozornit příjemce podpory OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na možnost navýšení podpory OPŽP v případech, kdy dochází ke změnám ve výši podpory na základě konsolidované finanční analýzy nebo z důvodu změny prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu odsouhlasené ze strany SFŽP ČR.

Těmito změnami může u některých projektů ve finanční analýze docházet ke zvýšení finanční mezery projektu, a tím k možnému navýšení dotace oproti původní hodnotě schválené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu. Projektům, kterých se tyto případy týkají, bude umožněno navýšit částku dotace na základě žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaslané na SFŽP ČR. Pracovníci SFŽP ČR žádost posoudí a v případě, kdy bude shledána jako oprávněná, bude vydán příslušný dodatek Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu.

Se žádostmi o prověření možnosti navýšení podpory kontaktujte co nejdříve projektového manažera vašeho projektu. Dovolujeme si však upozornit, že nejzazší termín pro podání žádostí, resp. kontaktování projektového manažera projektu se stanovuje na pondělí 25. dubna 2016.

 

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.