english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Podávání mimořádných Žádostí o platbu v OPŽP ve II. čtvrtletí r. 2016

21.04.2016 - Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin.


Mimořádné Žádosti o platbu (dále „ŽoP") je příjemce povinen vygenerovat v IS Bene-fill
a v písemné formě doručit nebo zaslat prostřednictvím datové schránky finančnímu manažerovi projektu okamžitě po splnění nutných podmínek: dostatek prostředků v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD") a ve Smlouvě se SFŽP ČR, resp. ve Finančně platebním kalendáři 2016 a schválení způsobilé fakturace projektovým manažerem.

Konečný termín pro podání mimořádných ŽoP
byl stanoven na 3. 6. 2016 do 14 hodin (prostřednictvím datových schránek nebo podáním ŽoP na podatelnu SFŽP ČR). Více informací ohledně podávání ŽoP - viz aktualita ze dne 11. 4. 2016.

Upozorňujeme příjemce podpory, jejichž projekty jsou spolufinancované ze zdrojů SFŽP ČR, že v případě úpravy RoPD bude nutno uzavřít i Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (dále „Dodatek"), přičemž uzavření Dodatku je u některých příjemců podmíněno souhlasem zastupitelstva. V těchto případech je nutné zabezpečit odsouhlasení zastupitelstvem v takovém termínu, aby bylo poté možné podat ŽoP, a to nejpozději v termínu do 3. 6. 2016. V opačném případě žádáme o neprodlené informování příslušného projektového manažera, že nebude možné v daném termínu podepsat Dodatek a podat ŽoP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.