english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

19.05.2016 - Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost odvádění většiny srážkové vody do kanalizačních systémů.

„Všechny jednotné kanalizace mají odlehčovací komory, dešťové oddělovače, které jsou zaústěny do potoků a řek, v horším případě i do rybníků. Při silných srážkách přepadá splašková voda smíchaná s vodou dešťovou do povrchových vod, a to zpravidla bez jakéhokoliv čištění. Smutné je, že tato směsná voda není legislativně vnímána jako voda odpadní. Celou věc nelze zlehčovat, protože odlehčovacích komor je na našich kanalizacích zhruba šest tisíc. Každý rok vyplaví do našich povrchových vod obrovské množství znečištěné vody," říká v Prioritě například Ivana Kabelková z Asociace pro vodu ČR.

Hospodaření se srážkovou vodou má však i další rozměry. Úzce s ním souvisí i nedostatek vody v období dlouhodobých such. Z článku v Prioritě, v němž hovoří ministr životního prostředí Richard Brabec, vyplývá, že většina srážkové vody z České republiky odtéká pryč, protože na prosazování účinných postupů, jak tuto vodu efektivně využívat, nejsou připraveny obce, města, vodoprávní úřady, stavební úřady, stavební sektor i veřejnost.

„Těch věcí spojených s chytrým hospodařením s vodou je mnohem více. My prostě budeme muset probudit ty spící draky z řad úředníků, budeme se muset postavit i četným lobbistickým skupinám, pokud budeme chtít začít měnit postupy v naší vodohospodářské politice," tvrdí v textu ministr Brabec.

K neméně zajímavým textům patří i článek, v němž promlouvá majitel projektové a inženýrské kanceláře JV PROJEKT VH Jiří Vítek, který ve vodohospodářské oblasti podniká od roku 1991. Ten je přesvědčen o tom, že aktuální přístup České republiky k efektivnímu hospodaření nejen se srážkovou vodou je nesystémový a nekvalifikovaný.

„Vymáhání dodržování předpisů ve věci hospodaření s dešťovou vodou je dáno osobním hrdinstvím jednotlivých úředníků," mimo jiné říká v Prioritě.

Aktuální Priorita dále nabízí praktické informace, na jaké typy projektů zaměřených na chytré hospodaření s vodou lze čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Její součástí jsou i stále rubriky přinášející aktuální zprávy o nových i uzavřených dotačních výzvách a vůbec o dění v resortu životního prostředí.

Priorita 5/2016  
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.