english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Změna konečné ceny vodného/stočného projektů v PO 1 OPŽP

17.06.2016 - Žádosti o úpravu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta od roku 2016 mohou žadatelé zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou moci uplatnit novou výši cen vodného a/nebo stočného od roku 2017.


O úpravu této prognózy může požádat příjemce podpory u projektu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (pokud nežádal o snížení již na rok 2016) předložením oficiální žádosti na Státní fond životního prostředí ČR, a to minimálně tři měsíce před stanovením nových cen. V této souvislosti doporučujeme zaslat žádost na Státní fond životního prostředí ČR
co nejdříve, aby nedošlo k prodlevám při stanovování cen na rok 2017.

Jak již bylo uvedeno v aktualitě ze dne 31. 7. 2014 - úprava je možná na základě provedeného posouzení předpokládaných makroekonomických ukazatelů (ekonomického vývoje v ČR) přednastavených ve výpočtu v modelech finančních analýz pro vodohospodářské projekty (z počátku roku 2008) a skutečného makroekonomického vývoje do roku 2013 - v návaznosti na tyto informace Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že je možné upravit výši růstu cen vodného a stočného.

Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je tedy možné již od roku 2015 upravit z 5,0 % na 2,0 %, neboť tato prognóza věrněji popisuje současnou a budoucí makroekonomickou situaci.

Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje, že samotná změna prognóz ještě neznamená záruku snížení cen vodného/stočného - to závisí na mnoha faktorech uvedených ve finanční analýze (vstupní data, kategorie žádosti, typ projektu „zelená louka"/"historická data").
Žádosti budou akceptované pouze u projektů, které budou i po této úpravě vytvářet významnou část odpisů a dojde ke změně cen. Touto změnou nebude dotčena výše podpory přiznaná příjemci.

Žádosti týkající se možnosti snížení ceny pro vodné a stočné od roku 2016 na základě dosažení úrovně cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodohospodářské infrastruktury minimálně ve výši plných odpisů nebo čistých příjmů dle finanční analýzy, je možné také zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou mít možnost snížení ceny pro vodné/stočné až od roku 2017.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.