english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejňujeme cenové indexy pro vodné a stočné

18.10.2017 - Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Indexy se týkají projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody. Přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, je platný pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Indexy budou ze strany Státního fondu životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP.

Indexy jsou k dispozici ke stažení - Dokumenty ke stažení/ Specifické předpisy/Prioritní osa 1

Cenové indexy (formát xls)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.