english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Cenové indexy pro tvorbu cen vodného a stočného

28.11.2018 - Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100.

Indexy se týkají projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory a 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody. Přehled standardních cenových indexů použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 - 2013 platí pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Indexy aktualizuje Státní fond životního prostředí ČR v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejňuje na webu OPŽP.

Indexy jsou k dispozici ke stažení - Dokumenty ke stažení/ Specifické předpisy/Prioritní osa 1

Cenové indexy (formát xlsx)
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.