english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Pokyny pro příjemce

Pokyny pro příjemce

Ex post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP 2007 – 2013

09.04.2015  -
Pokud jste se nezúčastnili seminářů pořádaných na téma následného monitoringu vodohospodářských projektů, můžete si stáhnout prezentaci z těchto seminářů. Zároveň připomínáme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v informačním systému.

Termíny plateb pro příjemce s ukončenou realizací projektů

16.09.2014  -
V souvislosti s akceleračními opatřeními přijímanými v OPŽP a blížícím se koncem financování v r. 2014 stanovujeme pro příjemce podpory s ukončenou realizací projektu k 31.8.2014 povinnost předložit zbývající fakturaci (nebo sdělení, že již žádné faktury předloženy nebudou) projektovému manažerovi co nejdříve. Termín pro následné podání jedné konečné žádosti o platbu (popř. najednou investiční a neinvestiční žádosti) je stanoven nejpozději do 17.10.2014.

Neváhejte v rámci OPŽP využívat zálohové faktury, je to snadné!

25.07.2014  -
Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám a oddalování čerpání prostředků.

Pomocná tabulka pro příjemce dotace k účtování

22.01.2014  -
Jelikož se vyskytly chyby u příjemců podpory v ročních finančních výkazech, je pro ně připravena tato pomocná tabulka s bližšími informacemi k rozpočtové skladbě (informace o druhovém třídění, účelových znacích a atributech prostorová jednotka a nástroj).

Instrukce pro příjemce k podání žádosti o platbu a financování projektů OPŽP v období 11 - 12/2013

31.10.2013  -
SFŽP ČR jako Zprostředkující subjekt OPŽP (ZS) důrazně vyzývá příjemce podpory, aby podle podmínek vydaných rozhodnutí a uzavřených smluv se SFŽP předkládali žádosti o platbu (ŽoP) s fakturací včetně 11/2013 průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2013 (FPK).  MŽP - Řídící orgán OPŽP (ŘO) a SFŽP ČR (ZS) vyhlašují pro období 11 - 12 /2013 následující obligatorní specifikaci pro příjemce k podávání ŽoP.Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.