english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2017 dle podmínek OPŽP 2007 - 2013

13.09.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2017.

Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 – 2013

29.08.2016  -
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013.

Priorita: Aktuální výzvy a rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí

15.08.2016  -
Prázdninové dvojčíslo Priority přináší zaktualizovaný přehled stávajících i nově vyhlášených výzev na předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostředí i Národního programu Životní prostředí.

Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP

20.06.2016  -
Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních výzev z prioritních os 1, 3 a 4.

Změna konečné ceny vodného/stočného projektů v PO 1 OPŽP

17.06.2016  -
Žádosti o úpravu výše meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného z pěti na dvě procenta od roku 2016 mohou žadatelé zasílat do konce června 2016. Žádosti zaslané po 30. 6. 2016 budou moci uplatnit novou výši cen vodného a/nebo stočného od roku 2017.

Priorita představuje chytré hospodaření s vodou v ČR

19.05.2016  -
Květnová Priorita je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v České republice. Na více než deseti stranách popisuje současný stav, který ukazuje na dlouhodobou neudržitelnost odvádění většiny srážkové vody do kanalizačních systémů.

Aktualizace Implementačního dokumentu pro OPŽP 2007 - 2013

18.05.2016  -
Monitorovacím výborem byla formou per rollam schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu.

Ministr schválil změnu výše podpory u projektů z předešlých výzev OPŽP

13.05.2016  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal 11. května 2016 na základě doporučení 49. Řídicího výboru změny výše podpory u projektů Operačního programu Životní prostředí.

Podávání mimořádných Žádostí o platbu v OPŽP ve II. čtvrtletí r. 2016

21.04.2016  -
Konečný termín pro podání mimořádných Žádostí o platbu byl stanoven na 3. června 2016 do 14 hodin.

Možnost navýšení podpory OPŽP v prioritní ose 1

13.04.2016  -
O možnosti navýšení podpory z OPŽP 2007-2013 v prioritní ose 1 na základě konsolidací nebo změnou prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu se informujte u svého projektového manažera.
Počet nalezených článků 815, zobrazeny články od 31 do 40
<< < [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.