english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Informace pro žadatele v OPŽP 2007 - 2013 – čerpání v režimu veřejné podpory podle nařízení GBER č. 651/2014

10.03.2015  -
Žadatelé o podporu v rámci OPŽP mají od února 2015 nově možnost na projekty energetických úspor v režimu veřejné podpory čerpat dotaci podle Nařízení GBER č. 651/2014 mimo jiné i podle článku 38 - Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti. Viz tisková zpráva ze dne 30. 1. 2015.

Aktualizace Praktické příručky - smluvních výkonových ukazatelů oboru VaK ČR

06.03.2015  -
Ke dni 6. 3. 2015 byla aktualizována Praktická příručka - smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR včetně jejích příloh. Změny v těchto dokumentech zajišťují soulad s aktuálně platnými právními předpisy a zároveň došlo ke zohlednění dosavadních zkušeností při administraci projektů OPŽP v Prioritní ose 1 provozovaných v oddílném modelu.

Evropské i národní dotační programy pomáhají s ochranou přírody

03.03.2015  -

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí pořádají dne 2. 4. 2015 celodenní konferenci na téma „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů".

Priorita představuje nový administrační systém pro OPŽP i nové výzvy v programu

03.03.2015  -
Priorita přináší znění aktuálních výzev, v nichž je možné zažádat o zřejmě vůbec poslední peníze ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Dotace se nabízejí na projekty zaměřené na třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů a kovů, což by mělo být přínosem zejména pro ty obce, které s ním prozatím nezačaly, dále pak na zateplení veřejných budov, ale i na environmentální vzdělávání, osvětu a také na budování pěkných zahrad u mateřských školek. V obou výzvách se rozdají necelé dvě miliardy korun.

Žádosti podané v 9. výzvě na environmentální vzdělávání několikanásobně překročily alokovanou částku, stále ale probíhá LXV. výzva v OPŽP

02.03.2015  -
V pátek 27. února 2015 byl ukončen příjem žádostí v 9. výzvě pro oblast environmentálního vzdělávání. Výzva z Národních programů SFŽP ČR byla otevřena od 26. listopadu 2014 a celkem jsme obdrželi 229 žádostí za 121,6 milionů korun, což několikanásobně překračuje alokovanou sumu, která je 20 milionů.

Ministr schválil žádost o podporu z L. výzvy OPŽP

22.02.2015  -
Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 19. 2. 2015 na základě doporučení 43. Řídicího výboru konaného formou per rollam schválení 1 žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace pro příjemce podpory z OPŽP: Administrace RoPD a financování v OPŽP jsou plně obnoveny

19.02.2015  -
V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s přechodem všech dotčených informačních systémů na běžný provoz roku 2015 a příjemci podpory proto mohou počínaje dnešním dnem pokračovat v administraci a financování projektů.

Zveřejnění závazných modelů FA pro Prioritní osu 7 „Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství"

18.02.2015  -
V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 7 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Aktualizace Programového dokumentu

18.02.2015  -
Dne 18. 12. 2014 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013.

LXV. výzva pro žádosti o podporu v PO7

18.02.2015  -
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7.
Počet nalezených článků 815, zobrazeny články od 91 do 100
<< < ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] ... > >>Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.