english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » El. žádosti BENE-FILL

El. žádosti BENE-FILL

Informační systém Operačního programu Životní prostředí je vstřícný k uživatelům

Již v monitorovacím období 2004 - 2006 používal Státní fond životního prostředí informační systém pokrývající celou fázi projektového cyklu, tj. od příjmu žádostí a jejich hodnocení, přípravy smluv, finanční a technické administrace projektů po monitorování a vyhodnocení projektů. Tento informační systém jako první v roce 2004 umožňoval sběr dat od žadatelů a konečných příjemců přes webové rozhraní aplikace BENE-FILL.
Pro období 2007 - 2013 uvedl SFŽP do provozu technologicky vyspělý informační systém Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), který se skládá z webového rozhraní pro konečného příjemce, tj. aplikace BENE-FILL, a z prostředí pro administrátory projektů, tj. aplikace SFZP-CENTRAL. V něm mohou administrátoři SFŽP pracovat s žádostmi v průběhu celého jejich životního cyklu.

Informační systém OPŽP byl navržen tak, aby v maximální možné míře zrychloval a zjednodušoval práci nejen administrátorům, ale zejména žadatelům a konečným příjemcům podpory. Systém předchází vzniku komunikačních šumů mezi konečným příjemcem a administrátorem například i tím, že poskytuje přehled o realizaci projektů podle smluv o dílo, přehled fakturace a úhrad faktur, přehled plánovaného a skutečného financování projektů.

Obě části informačního systému, tedy BENE-FILL a SFZP-CENTRAL, mají společný datový model. To znamená, že v okamžiku vkládání dat žadatelem do systému BENE-FILL je možné okamžitě sledovat stav vkládaných dat a konzultovat případné nejasnosti s administrátorem projektu. Informační systém OPŽP komunikuje i s externími informačními systémy státní správy, čímž významně zrychluje a zefektivňuje předávání informací mezi jednotlivými subjekty.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.